cil

lukostřelec

Muž, natahující tětivu luku a mířící na terč