Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu (správce osobních údajů)

Bc. Petra Holubová
Blatec 102
783 75 Blatec
IČ: 74713388
Zapsaná v živnostenském rejstříku u úřadu v Olomouci
Nejsem plátce DPH.

Kontaktní email: pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz

Telefon: 792.244.481 (vzhledem k práci s klienty mám telefon nastavený na tichý režim – pro kontakt využijte, prosím, e-mail)

webové stránky: www.pruvodkynenaceste.cz

č. účtu: 2901231243 / 2010

 

Prohlášení

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a  Nařízením EU 2016/679. (GDPR).

Vaše osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Rovněž vás budu podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečila proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Při návštěvě našich stránek je zaznamenávaná standardním způsobem IP adresa, přidělená vaším poskytovatelem, www stránka, z které přicházíte, jednotlivé navštívené stránky mého webu a datum a délku vaší návštěvy.

Webové stránky používají cookies (více o cookies a o možnosti jejich blokování najdete zde).

Další osobní údaje (jméno, email atd.) jsou zaznamenány jen v případě, že je sdělíte sami v rámci registrace na webu, nákupu produktů, soutěží nebo vyplnění formulářů a anket.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak. Osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení zpracovávám po dobu 5 let od poslední objednávky nebo od udělení souhlasu. Totéž platí pro pokročilý marketing (viz níž), pokud k němu udělíte souhlas.

 

Účely zpracování

Osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

– poskytování služeb, plnění smlouvy: váš e-mail zpracovávám z důvodů plnění smlouvy (zasílání online kurzu, dodání zboží,…)

– vedení účetnictví: pokud jste si pořídili některý z placených produktů, zpracovávám Vaše osobní údaje, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

– marketing – zasílání novinek: Vaše osobní údaje (e-mail a oslovení) využívám k zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám obchodní sdělení jen na základě vašeho souhlasu.

– pokročilý marketing na základě souhlasu:  Inspirující nabídky třetích osob vám můžu zasílat pouze na základě vašeho souhlasu. Totéž platí pro využití Vaší e-mailové adresy např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Váš souhlas s tímto druhem marketingu lze samozřejmě kdykoli odvolat a to prostřednictvím mého kontaktního emailu.

 

Právo na informace

Informace o tom, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané, získáte dotazem na email pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz. Pokud by navzdory veškeré snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Na výše uvedený email můžete zasílat veškeré podněty nebo stížnosti, související s ochranou osobních údajů. 

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu (doplnění, změnu), výmaz, omezení zpracování (např. omezit pouze na zákonné účely a odmítnout zasílání obchodních sdělení), na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ). Pokud máte podezření, že je s Vašimi osobními údaji cokoliv v nepořádku, kontaktujte mě prosím, abychom mohla případné pochybení napravit.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací dalších zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  • Mailer Lite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania (komunikace s klienty a návštěvníky webu, rozesílání newsletteru, zasílání zakoupených elektronických produktů)
  • Redbit s.r.o., IČO: 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín (fakturace online produktů)
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (statistika návštěvnosti)
  • WEDOS Internet, a.s.,Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou (webové stránky)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při výběru budu dbát na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU

 

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat prostřednictvím tlačítka „odhlásit“ v každém zaslaném emailu, případně písemně na email pruvodkynenaceste@pruvodkynenaceste.cz.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem „odhlásit,“ který najdete na konci každého emailu.

Průvodkyně na Cestě k lepšímu životu
Sledujte mě