Rubrika: O mně

Co nabízím

Nabízím Vám své znalosti a zkušenosti, abych Vám pomohla v následujících oblastech: 1. vztah sami k sobě (sebevědomí, sebeláska, sebeúcta) 2. partnerský vztah (úcta, odpuštění, sexualita,…) 3. vztahy s okolím (rodiče, ostatní příbuzní, kolegové; odpuštění,…) 4. úspěch – dosahování cílů (motivace, vize,...

Moje zájmy

Zajímám se o velké spektrum témat, což mi dává široký rozhled. Mezi moje oblíbené činnosti patří psaní. Od 5. třídy to byly deníky, následovaly v pubertě básničky a v současnosti jsou to zejména články k tématům, která mě zajímají. Roky...

Kdo jsem

Kdo jsem? Jsem Průvodkyně na Cestě k lepšímu životu. Pomáhám lidem změnit nastavení mysli tak, aby pracovala pro ně. Díky tomu si mohou vytvořit život podle svých představ – ať už to pro ně znamená...

Moje vzdělání

2004 – bakalářský titul v oboru fyzioterapie – Univerzita Palackého v Olomouci  v průběhu studia jsem absolvovala předměty psychologie, psychiatrie, anatomie, neurologie (včetně nácviku neurologického vyšetření), farmakologie, masáže, měkké a mobilizační techniky a další 2006 – počátek získávání osobních zkušeností s alternativní...