Cesta za ideální školou. 1. díl: Tudy cesta nevede!

Tento článek popisuje nejen náš výběr školy pro syna, ale zejména mnoho lekcí, které nám události s tím související přinesly. Ať už to byla lekce pozitivního myšlení nebo například chvíle, kdy jsme si nevytvářeli pouze...