Moje vzdělání

2004 – bakalářský titul v oboru fyzioterapie – Univerzita Palackého v Olomouci  v průběhu studia jsem absolvovala předměty psychologie, psychiatrie, anatomie, neurologie (včetně nácviku neurologického vyšetření), farmakologie, masáže, měkké a mobilizační techniky a další 2006 – počátek získávání osobních zkušeností s alternativní...