Co řeknete, změní Váš svět

Marshall B. Rosenberg Marshall B. Rosenberg byl americký psycholog a tvůrce konceptu Nenásilné komunikace (což je i název samostatné knihy na dané téma). Studoval mimo jiné srovnávací religionistiky a pozoroval značnou podobnost jednotlivých náboženství. Přednášel v různých koutech...